Forside

Ved speciallæge Beatriz Fajardo-Hansen

Vordingborggade 18, 3 sal

2100 København Ø


MenteSana


MenteSana (fra spansk: Sundt Sind) er en psykiatrisk klinik, hvor vi tilbyder effektiv behandling indenfor samtlige psykiske sygdomme og mentale udfordringer. Behandlingen varetages udelukkende af en speciallæge i Psykiatri samt sygeplejersker og fysioterapeut, der ofte samarbejder tæt om udredning og strategi.

​​

Klinikken har overenskomst med sygesikringen, hvorfor personer over 18 år behandles gratis, hvis der foreligger en henvisning fra egen læge, som ikke må være over 6 måneder gammel.  En henvisning gælder som udgangspunkt 10 konsultationer, men kan uden videre udvides til 20 konsultationer, hvis det skønnes nødvendigt. Såfremt du derudover har brug fortsat behandling, kan du i nogle situationer genhenvises til videre behandling via din praktiserende læge. 


Hvis du ikke omfattes af sygesikringens gruppe 1, kan du ansøge om tilskud ved sygesikringsgruppe 2.

Vi har korte ventetider til opstart af behandling.​

Selvom vi er beliggende på Østerbro i København, tager vi imod patienter fra hele Danmark. 


Vi tilbyder psykiatrisk udredning og behandlinger på dansk, svensk, engelsk og spansk.


Når du har været til din første konsultation, får du adgang til PatientPortalen. I PatientPortalen kan du bede om fornyelse af recepter og svare på spørgeskemaer med mere.