Behandlinger

Behandlinger

Den neuropsykiatriske undersøgelse består af spørgeskemaer, anamneseoptag med patient og forældre,  samt test og undersøgelse.


Efterfølgende vil psykiater analysere alle resultater og udfærdige en rapport med konkrete anbefalinger.


Afslutningsvist inviteres patienten ind til en overlevering af undersøgelsen, hvor vi ligeledes vil gennemgå behandlingsmulighederne.