Priser


Øvrige attester


Priser opdateret 10 januar 2022 


Attester og ydelser til forsikrings- og pensionsselskaber

Efter tidsforbrug og individuel vurdering 550 kr pr. påbegyndt 15 min (440 + moms)


Lægeerklæring ifm. sygemelding 550 kr.


Lægeerklæring til studiested kr.250.00


Medicinerklæring ved rejse til udlandet 250 kr.


Ansøgning om medicintilskud kr. 325,00


Ansøgning om dansk indfødsret

Efter tidsforbrug og individuel vurdering 550 kr pr. påbegyndt 15 min (440 + moms)

Denne attest samt anvendt tolk betales af patienten selv. Prisen afhænger af tidsforbrug til såvel undersøgelse som udfærdigelse af attesten. Der vil blive afregnet efter tidsforbrug med 500 kr fra start og herefter 250 kr pr. 15 minutter. Moms tillægges. Dette betales af patienten kontant. Patienten kan søge refusion fra myndigheder.


Frihåndsattest 550 kr. pr. påbegyndt 15 min.


Henvisning til Sundhedsforsikring

Efter tidsforbrug og individuel vurdering 550 kr pr. påbegyndt 15 min (440 + moms)


Lægelige oplysninger(Journal.gennemgang/udskrifter).

Efter tidsforbrug og individuel vurdering. 550 kr. pr påbegyndt 15 min. (440 + moms)